A practical handbook in therapy for children with severe Attachment Disorder

Geachte lezer,

Order the book in Dutch at www.swpbook.com/945

Op deze pagina treft u het eerste hoofdstuk aan van mijn boek Hechtingsstoornissen. Praktijkgericht therapiehandboek voor ernstige hechtingsstoornissen bij kinderen. in de Nederlandse vertaling. Dit boek kunt u bestellen vanaf de website van Uitgeverij SWP: www.swpbook.com/hechtingsstoornissen. De Engelse versie is gepubliceerd in april 2006 en kan besteld worden vanaf deze website

Als psycholoog heb ik meer dan twintig jaar gewerkt met kinderen met hechtingsproblemen, hun gezinnen en omgeving. Mijn derde boek is geschreven met de bedoeling om antwoord te geven op vragen en advies te geven over het omgaan met ernstige hechtingsstoornissen en reactieve hechtingsstoornissen.

Als u een pleegouder bent, een adoptiefouder of een pedagogische professional (leerkracht, pedagoog, gedragsdeskundige, verpleegster, arts of psycholoog) die voor het eerst in aanraking komt met hechtingsgestoorde kinderen, dan zal dit boek voor u een toegankelijke inleiding in deze problematiek zijn. De adviezen en richtlijnen zijn getest en verfijnd in de alledaagse praktijk. Om inzicht te krijgen in wat hechtingsstoornissen zijn, wordt u eerst ingeleid in de theorie. Daarna kunt u de designs kiezen die relevant zijn voor uw problemen en uitdagingen.

Het is belangrijk om inzicht te hebben in hechtingsstoornissen, omdat het individuele kind een scala aan problemen kan hebben, waarbij u in staat moet zijn om uw eigen behandelplan samen te stellen, afhankelijk van de omstandigheden. Professionals die adoptiefouders ondersteunen in de problematische omgang met hun tienerkinderen, doen er goed aan om dit artikel te lezen over therapie met adoptiekinderen in de puberteit.

Vaak is er weinig kennis en professionele hulp beschikbaar voor de diagnose en behandeling. Daardoor zullen zelfs professionals soms methodieken gebruiken die niet geschikt zijn voor de behandeling van hechtingsstoornissen. Dit komt doordat hechtingsstoornissen zeldzaam zijn (ongeveer 3-4 procent van de totale populatie). Professionals in en rondom de (kleuter)school zijn er meestal niet van op de hoogte. Dit boek stelt u in staat om een werkbare dagelijkse omgang met hechtingsgestoorde kinderen vorm te geven en uw inzicht in de hechtingsproblemen te verdiepen.

De hoofdstukken in het boek volgen de levensloop van het kind: het begint voor de geboorte en eindigt met de leeftijd van 17 jaar. Deze benadering geeft u inzicht in typische levensloopgebeurtenissen en vergemakkelijkt het vinden van beschrijvingen van de leeftijdsgroep waarmee u werkt.

Voor elke ontwikkelingsfase (prenataal, geboorte, baby, peuter enzovorts) zijn er speciale secties opgenomen over relevante onderwerpen, zoals het geadopteerde kind met een hechtingsstoornis, het hechtingsgestoorde kind in de klas, seksuele problemen van hechtingsgestoorde kinderen enzovoort. Er worden adviezen gegeven met betrekking tot de samenstelling van een team van professionals rondom het kind, die in staat zijn om zowel empathisch te zijn als structuur te bieden. Verder treft u een checklist aan voor de uiteenlopende leeftijdsfasen. Ten slotte worden wetenschappelijke onderzoeksbevindingen gepresenteerd, waaronder die van mijzelf.

Ik wens u veel sterkte in onze gezamenlijke uitdaging: contact maken met een kind met contactproblemen.

Ik hoop dat dit boek u van dienst zal zijn op uw weg.


Powered by WebRing.